Монгол соёлыг Европт сурталчлан дэлгэрүүлэх, Монголын соёлын өвийн талаарх олон нийтийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх үүднээс хөөмий хийгээд язгуур урлаг, түүнчлэн идээ ундаан соёл, уламжлалт тоглоом болон Монгол бичиг заан түгээх замаар Нүүдэлчин Зам Холбоо дараах хэлбэрээр сургалт хичээлүүд явуулдаг:

  • Сургалт хичээлүүд
  • Лекц-концерт
  • Лекц
  • Дугуйлан хичээл

Эдгээрээс гадна, сонирхогчдын хүсэлтийн дагуу бид боловсрол, танин мэдэхүйн бусад үйл ажиллагаа болон холбогдох бусад илтгэгч, Монголч эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийг зөвлөн санал болгох боломжтой.