Монгол Хөөмийн Сонгомол бол:
Угсаатны хөгжим судлалын судалгааны ажлыг түгээх явдал, Монгол хөөмийг өвлүүлэх хэрэгсэл, Дэлхий нийтэд түгээн сурталчлах боломж, Соёл-эрдмийн харилцан солилцоо.

Монгол хөөмийн уламжлалт урлагийг Хүн төрөлхтний соёлын биет бус өвийн Төлөөллийн жагсаалтад нэр дэвшүүлэн бүртгүүлэхэд биечлэн оролцсон, Монголын уламжлалт соёл, язгуур урлагийг Барууны ертөнцөд түгээн сурталчлагч Нүүдэлчин Зам холбоо нь Монгол Хөөмийн Сонгомол төслийг санаачлан хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү төсөл нь Монгол дахь хөөмийн уламжлалын талаарх мэдлэг ойлголтыг олон улсад таниулан түгээх, хөөмийг өвлүүлэн уламжлуулах хэрэгсэл бүтээх, хөөмийн ертөнц дэх ахмад болон залуу үеийн хоорондын уламжлалын хэлхээ холбоог сайжруулах, Монгол хөөмий судлалд холбогдох талуудын харилцан солилцоог эрчимжүүлэх үндсэн зорилготой ба дэлхий дахинаа соёлын олон талт байдлыг хөхиүлэн дэмжих ач холбогдолтой юм.

Уг төсөл дараах гурван үе шаттай:

  1. Монгол Хөөмийн Сонгомол цомог (Монгол, Франц, Англи хэлээрх товхимол бүхий хос CD, Бюда Мюзик лэйбэл, 2016 оны өвөл)
  2. Цомгийн Олон улсын аялан тоглолт (Франц, Швейцарь, Морокко), судалгаа (2016 оны хавар) болон Хөсөгтөн хамтлагийн тоглолт (2016 оны 12 сар)
  3. Эрдэм, соёлын арга хэмжээ (Монгол, 2017 оны зун)

2016 оны хавар зохион байгуулсан Монгол Хөөмийн Сонгомол олон улсын аялан тоглолтын тайлан

2 сарын хугацаанд бидний 12 уран бүтээлч, 3 менежер, 1 кино найруулагчаас бүтсэн нийт 16 хүнтэй баг 25500 гаруй км замыг 99,4 цагт туулж, 2 тив, 3 улс, 11 хотоор айлчилж, 60 үйл ажиллагааг 9287 хүнд хүргэсэн нь олон улсын хэвлэл мэдээллийн 54 хэрэгслээр цацагджээ… Бүрэн тайланг эндээс харах боломжтой