You are currently viewing Нүүдэлчин Замын Мэдээллийн Хуудас – 2024 оны Гуравдугаар сарын дугаар

Монголын язгуур хөгжимчид, өв тээгчдийн аялан тоглолтууд, Брөтанийн Гүнгийн Цайзтай хамтран зохион байгуулж буй Монгол соёлын улирал, Баавгай Болохсон киноны хөгжмийн цомог, Монголд хийх хөөмийн сургалт аялал гээд зохион байгуулдаг үйл ажиллагаатай маань холбоотой олон сайхан мэдээг энэ дугаараас хүлээн аваарай:

https://mailchi.mp/0c3dcb85a34d/routes-nomades-newsletter-september-15117910?fbclid=IwAR3pxTAIo4ol2ofbsNDld1UNWvzXcLXlSRcz9bBOHXzmkfxdTY_BqHf_gRw_aem_AeaRXOVClvOh–THq7Gj_8QdO_C9bOdLJwy-wx9TFFzHoQLq_AhLasQZ-CKvbhE04yTYFMEIR00os5ceiGUYi-Lb