Нүүдэлчин Замын Юүтюб суваг Монгол Хөөмийн Сонгомол цомгийн нэмэлт видео бичлэгүүдээр баяжлаа. Энэхүү цуглуулгаар та бүхэн ялангуяа олонд төдийлөн танигдаагүй хөөмийч, өвлөн уламжлагчидтай танилцах болно. Таалан болгооно уу!